Organisation

Hos Kønig & Partnere er vi ca. 20 medarbejdere, hvoraf ca. halvdelen er advokater, der alle er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og en del af Advokatsamfundet, mens den resterende halvdel udgøres af administrativt personale, herunder studenter og inkassoafdeling. Vi har hurtige beslutningsprocesser med en tæt, engageret og personlig kontakt den enkelte klient og medarbejderne imellem, hvilket sikrer hurtig reaktion og effektiv sagsbehandling.

Videnmæssigt er vi bredt funderet inden for en lang række fagområder, og hver af juristerne behersker samtidig flere specialer, primært inden for erhvervsjuraen. Det er vores erfaring, at en bredt funderet rådgivning, der baserer sig på en samlet vurdering af den enkelte klients juridiske og forretningsmæssige interesser, tjener klienten bedst.

En række af vore jurister har erhvervserfaring og uddannelse ud over den klassiske juridiske uddannelse, eksempelvis inden for områderne international jura og økonomi.

 

Herudover videreuddannes og ajourføres vore jurister løbende, således at vor advokatvirksomhed til stadighed kan yde optimal og velkvalificeret rådgivning.

Vore jurister er endvidere aktive i sammenhænge, der rækker ud over traditionel advokatvirksomhed, og er eksempelvis engagerede i bestyrelsesarbejde og foreningsaktiviteter samt i foredrags- og forfattervirksomhed, ligesom vi hyppigt fungerer som voldgiftsdommere.

Ud over dansk og de øvrige skandinaviske sprog behersker vi flere fremmedsprog, bl.a. engelsk, tysk og fransk og vor advokatvirksomhed samarbejder med førende advokat virksomheder i Danmark og udlandet.