REGLER MOD HVIDVASK

Kønig & Partnere er - på linje med andre advokat-virksomheder - omfattet af loven om forebyggende for-anstaltninger mod hvidvaskning af penge. Vi har derfor pligt til at indhente og opbevare identitetsoplysninger om enhver klient.