Forretningsområder

Kønig & Partnere Advokatfirma yder juridisk rådgivning til virksomheder, offentlige myndigheder, fonde, foreninger - herunder andels- og fagforeninger - og private med hovedvægten på:

- Erhvervsrådgivning generelt
- selskabsret
- rekonstruktion
- kontraktsret
- virksomhedsoverdragelse
- ansættelses- og arbejdsret
- skatteret
- børsret
- markedsføringsret
- immaterialret
- IT-ret

 

 
- Medico og biotech
- offentlig ret - herunder miljøret
- udbuds- og konkurrenceret
- entrepriseret
- fast ejendom
- lejeret
- familie- og arveret
- dødsbobehandling
- insolvens
- forsikrings- og erstatningsret
- strafferet vedrørende økonomisk kriminalitet.

Procedure for såvel domstolene som diverse voldgiftsretter indgår som en væsentlig del af vor virksomheds særlige kompetenceområde.